Projekty

PROJEKTY 2018 R.

PROJEKTY 2017 R.

PROJEKTY 2016 R.

PROJEKTY 2015 R.

PROJEKTY 2014 R.

PROJEKTY 2013 R.

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne tzw. Punkt Konsultacyjny
diagnostyczno – terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Zajęcia na ściance wspinaczkowej
– zajęcia z zakresu wspinaczki ściankowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem, realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego