PROJEKTY 2014 R.

II Integracyjne Zawody Wspinaczkowe /2014 r./
– stanowią kontynuację podjętej przez nas w ubiegłym roku inicjatywy przeprowadzenia turnieju w zakresie niezwykle ciekawej, ale i wymagającej dyscypliny sportowej jaką jest wspinaczka ściankowa

Wycieczka do Muszyny /2014 r./
– jednodniowa wycieczka, zwiedzanie OGRODÓW ZMYSŁÓW oraz MAGICZNEGO

Turnus terapeutyczny w Wiśle /2014 r./
– dwutygodniowy wyjazd terapeutyczny w okresie 21.06.-04.07.2014 grupy naszych podopiecznych, przy udziale rodziców oraz terapeutów

Wycieczka do Szczawnicy /2014 r./
– jednodniowa wycieczka krajoznawcza przeprowadzona w dniu 24 czerwca 2014r. przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza

Zajęcia na basenie – nauka i trening pływacki /2014 r./
– zajęcia realizowane od połowy maja 2014 r. przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego

Zajęcia sportowe – trening z jazdy konnej /2014 r./
– zajęcia realizowane od połowy maja 2014 r. przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego

Wycieczka 2-dniowa do Jadownik Mokrych /2014 r./
– wyjazd rodzinny zrealizowany w dniach 30-31 maja 2014 r. z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka

ZIELONA SZKOŁA NAD MORZEM /2014r./
– integracyjny wyjazd z udziałem dzieci i młodzieży z autyzmem w dniach od 8 do 15 czerwca 2014 r.

OGRÓD DOŚWIADCZEŃ /2014r./
– ogród doświadczeń sensorycznych stworzony przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu na potrzeby edukacyjne i terapeutyczne z wykorzystaniem natury – stanowi element wzbogacenia przez dzieci swoich doświadczeń w zakresie integracji sensorycznej w warunkach obcowania z naturą, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do osób z autyzmem