PROJEKTY 2013 R.

Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem /2013r./
– cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem, a także spotkań szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU” edycja 2013 r.

Taniec bez granic /2013r./
– cykl zajęć muzyczno-ruchowych oraz warsztatów tańca towarzyskiego z udziałem osób z autyzmem oraz Integracyjnego Turnieju Tańca Towarzyskiego, projekt realizowany we współpracy z Fundacja BGŻ w ramach konkursu dotacyjnego na najlepsze projekty społeczne

Terapeutyczny „turnus uśmiechu” /2013r./
– dwutygodniowy wyjazd na turnus terapeutyczny do Wisły grupy podopiecznych Fundacji (52 osoby) połączony z licznymi atrakcjami, projekt realizowany we współpracy z Fundacją ING Dzieciom

Konferencja „Wiem więcej, rozumiem bardziej” w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu /2013r./
– konferencja naukowa poświęcona tematyce autyzmu, mająca za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat autyzmu, projekt realizowany we współpracy z Powiatem Nowosądeckim w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r.

Wyjazd na Zieloną Szkołę dzieci z autyzmem /2013r./
– dofinansowanie do wyjazdu na Zieloną Szkolę nad morzem dla grupy dzieci z autyzmem, projekt realizowany we współpracy z Gminą Chełmiec w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r.

I Integracyjne Zawody Wspinaczkowe
– impreza sportowa, podsumowująca trening wspinaczki ścianowej dla osób niepełnosprawnych