PROJEKTY 2017 R.

PUNKT KONSULTACYJNY /2017/- zadanie adresowane do rodzin z Małopolski
termin realizacji: 01.07.2017 – 09.12.2017
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

PUNKT KONSULTACYJNY /2017/- zadanie adresowane do rodzin z Powiatu Nowosądeckiego
termin realizacji: 01.04.2017 – 30.09.2017
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD
termin realizacji: 06.03.2017 – 31.10.2017
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec

Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM
termin realizacji: 01.02.2017 – 30.06.2017
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

PUNKT KONSULTACYJNY /2017/- zadanie adresowane do rodzin z Miasta Nowego Sącza
termin realizacji: 15.01.2017 – 30.06.2017
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Przedsięwzięcie: V Integracyjne Zawody wspinaczkowe
– projekt realizowany przy wsparciu środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza

TURNUS UŚMIECHU
termin realizacji: 25.02.2017 – 11.03.2017
– turnus zorganizowany dla podopiecznych Fundacji MADA w ramach współpracy z Fundacją ING Dzieciom