PROJEKTY 2019 R.

Podróż przez Krainę Spektrum #Autyzm

termin realizacji: 18.02.2019 – 31.12.2019
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza