PROJEKTY 2023 R.

Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego)
termin realizacji: 01.01.2023 – 31.05.2023
Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „ZDROWE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin 
(zadanie adresowane do mieszkańców Miasta Nowego Sącza)
termin realizacji: 01.04.2023 – 30.11.2023
Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

MAM DIAGNOZĘ – MAM TERPIE, MAM SZANSE
(zadanie adresowane do mieszkańców Gminy Chełmiec)
termin realizacji: 01.03.2023 r. – 30.11.2023 r.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec.