PROJEKTY 2016 R.

Punkt Konsultacyjny /2016/ – zadanie adresowane do rodzin z Małopolski
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON

SKARBY PRZYRODY – „Dolina Popradu”
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza

SKARBY PRZYRODY – „Skamieniałe Miasto”
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego

Wycieczka do Jadownik Mokrych /2016/
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego

Punkt Konsultacyjny /2016/ – zadanie adresowane do rodzin z Powiatu Nowosądeckiego
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków dotacji udzielonej przez Powiat Nowosądecki

Punkt Konsultacyjny /2016/ – zadanie adresowane do mieszkańców Miasta Nowego Sącza
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków dotacji udzielonej przez Miasto Nowy Sącz

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD /2016/
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków dotacji udzielonej przez Gminę Chełmiec