Sposoby przekazywania darowizn

DAROWIZNY

To prawda – na autyzm nie ma lekarstwa, które w cudowny sposób przywróciłoby zdrowie osobie nim dotkniętej. Prawdą jest również to, iż mimo bezsilności jaką nadal odczuwamy wobec tego skomplikowanego schorzenia mamy możliwość wpływania na jakość życia osób z autyzmem – bowiem to w jakim stopniu autyzm wpływa na ich życiem ma znaczenie i robi różnicę zarówno osobie z autyzmem, jak i jej bliskim.

Pomoc osobom z autyzmem jest koniecznością i dotyka niemalże wszystkich wymiarów życia, a nasza Fundacja stara się wspierać i pomagać osobom z autyzmem oraz ich rodzinom również w sposób wielowymiarowy. Niesienie przez nas pomocy osobom z autyzmem możliwe jest m. in. dzięki hojności darczyńców.

Dane do wpłaty/ przelewu darowizny:

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”

Al. Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz

Konto bankowe nr 83 1140 2075 0000 2245 8300 1001

Darczyńcą może być każdy – i każda pomoc jest cenna, gdyż przyczynia się do poprawy sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin.

Darowizny przekazane na rzecz naszej Fundacji podlegają odpisom podatkowym dla:

 • osób fizycznych – jest to limit do 6% od dochodu;
 • osób prawnych – jest to limit do 10% od dochodu.

W przypadku wysokich darowizn pojawia się obowiązek złożenia deklaracji podatkowej CIT-D, tj. gdy:

 • wartość jednorazowej darowizny przekracza 15 000 PLN,
 • wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy przekracza 35 000 PLN.

192x110

 

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ STAŁYM

Dla większości osób kwota 20,00 PLN pozostaje bez znaczenia i nie ma wpływu na konstrukcję miesięcznego domowego budżetu, ale jako stała darowizna będzie znaczącym wsparciem naszych działań pomocowym np. w postaci konsultacji diagnostycznych w prowadzonym przez nas Punkcie Konsultacyjnym.

Wielkość kwoty stałej darowizny to oczywiście kwestia indywidualna i zależy wyłącznie od decyzji Darującego.

DAROWIZNY RZECZOWE

Nasza Fundacja jest także otwarta na darowizny rzeczowe, które w równym stopniu jak te pieniężne mogą usprawnić nasze działania. Przekazane przez darczyńców darowizny rzeczowe np. papier do ksero, tonery, artykuły na paczki żywieniowe oraz okolicznościowe, zabawki itd. będą wykorzystywane w pracy bezpośredniej z naszymi beneficjentami lub w pracach biura koordynującego Fundacji, co pozwali nam zaoszczędzić pieniądze w danych obszarach i zwiększyć wydatki na pomoc bezpośrednią dzieciom, młodzieży i dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom.

PAYROLL – NOWE OBLICZE DAROWIZNY

Program składki pracowniczej (Payroll) to łatwa i bardzo skuteczna forma wspierania celów społecznych wybranych przez pracowników firmy, gdzie kwestie formalne sprowadzają się do wypełnienia deklaracji przez pracowników i przekazanie jej do działu księgowości, który następnie uwzględnia decyzję pracowników przy sporządzaniu list płac, odlicza zadeklarowaną sumę od poborów i zbiorczo przekazuje na konto Fundacji.

Payroll to bardzo skuteczna forma wsparcia – generując stabilne źródło finansowania pozwala zaplanować, lepiej zorganizować i wprowadzić stałe programy pomocowe.

Korzyści dla Darczyńcy w ramach programu payroll:

 • Możliwość wyboru działań społecznych, które będą przez pracownika wspierane w sposób regularny.

 • Elastyczność – w każdym momencie wysokość wpłat może zostać zmieniona lub zawieszona.

 • Kwota darowizny określona przez darczyńcę, niska nie obciążająca nadmiernie
  jego budżetu.

 • Świadomość dobrze wydanych środków, każda złotówka zostanie wydana na realną pomoc,

 • Możliwość uczestniczenia w nowatorskim w Polsce systemie wsparcia organizacji pozarządowych.

Wzór deklaracji pracownika