PROJEKTY 2020 r.

Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do rodzin z Miasta Nowego Sącza)

termin realizacji: 01.03.2020 – 30.11.2020
Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

 

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ ASD

termin realizacji: 01.05.2020 – 31.10.2020
Projekt Realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec

 

Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do rodzin z Powiatu Nowosądeckiego)

termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2020
Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

 

Wycieczka do Krynicy-Zdroju – Wieża widokowa i spacer w koronach drzew

termin realizacji: 01.06.2020 – 21.12.2020
Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

 

Wycieczka do Krynicy Zdroju – w ramach zadnia z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

termin realizacji: 01.07.2020 – 14.07.2020
Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza