1,5% dla MADY!

Status organizacji pożytku publicznego (OPP), uprawniający do pozyskiwania 1% podatku Fundacja MADA uzyskała w 2004 roku – jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jednocześnie nasza Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność, dlatego 1% podatku stanowi niezwykle ważne źródło finansowania prowadzonej przez Fundację działalności pomocowej.

! Do końca roku podatkowego 2021 podatnicy mogli obdarować wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego 1% swojego podatku PIT. 2023 jest pierwszym, w którym przekazujemy 1,5% podatku na rzecz wybranej przez siebie OPP.

Przekazanie 1,5 % podatku jest bardzo łatwe – wystarczy wpisać w swoim zeznaniu podatkowym (PIT):

  1. numer KRS: 0000006079,
  2. kwotę wynikającą z wyliczenia 1,5 %.

1,5 % zadeklarowanego przez podatnika należnego podatku, przekaże na nasze konto urząd skarbowy.

Diagnozy-Porady-Terapia-Wsparcie to słowa „klucze” jakimi można w sposób hasłowy ująć codzienną pracę Fundacji na rzecz odbiorcy szczególnego – osób z autyzmem i ich rodzin. 

„Osobom z autyzmem można pomóc” – jeden z podstawowych faktów dotyczacych autyzmu. 

Od samego początku swojej działalności Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność, dlatego 1,5% podatku stanowi niezwykle ważne wsparcie naszych działań. Im większe środki uda się nam pozyskać tym większy zakres działań możemy zrealizować, szczególnie że tych niezaopiekowanych potrzeb wokół autyzmu jest wciąż bardzo wiele. Przykład może stanowić tutaj wsparcie dorosłych z autyzmem -ogromne wyzwanie w obliczu braku rozwiązań systemowych w tym obszarze.

Wypełnij PIT przez Internet i przekaż 1,5% podatku dla MADY