Historia i cele

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” powstała w 1996 roku jako fundacja rodzinna Państwa Bożeny i Ryszarda FRYCÓW. Jej założycielem i fundatorem jest Pan Ryszard Fryc. Jego żona – Pani Bożena Fryc jako Prezes Zarządu Fundacji od samego początku kieruje pracami i działalnością Fundacji.

Głównym celem statutowym Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” jest zajmowanie się problematyką autyzmu i bezinteresowne niesienie pomocy osobom z autyzmem oraz ich rodzinom. Ponadto celem działalności Fundacji jest:

  1. Udzielanie pomocy placówkom oświatowym i medycznym związanym z autyzmem.
  2. Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu oraz problemów, z jakimi spotykają się osoby dotknięte autyzmem oraz ich rodziny.
  3. Popularyzacja nowoczesnych metod leczenia i terapii osób dotkniętych autyzmem.
Fundacja odwołując się do najnowszych zdobyczy nauki nie traktuje autyzmu jako choroby, ale jako swoiste kalectwo, które należy jak najwcześniej zdiagnozować, by następnie podjąć się trudnego procesu rehabilitacji i terapii. Działalność Fundacji oparta jest na najlepszych polskich doświadczeniach w tej dziedzinie. W swojej działalności korzystamy także z nowoczesnych metod wypracowanych przez naukowców Instytutu prof. Erica Schoplera w Stanach Zjednoczonych.
Państwo B.R.Fryc sami są rodzicami dziecka autystycznego – Maćka. Z własnego więc doświadczenia wiedzą z jakimi problemami spotykają się rodzice dzieci autystycznych. I to doświadczenie jest wykorzystywane przy podejmowaniu przez Fundację poszczególnych projektów i inicjatyw.
Za dotychczasową działalność Fundacja została uhonorowana w 1997 roku przez Sądecko-Podhalańską Izbę Gospodarczą SREBNYM TALAREM za najlepszą inicjatywę charytatywną 1996 roku na terenie ówczesnego województwa nowosądeckiego, a jej założyciele – Państwo Bożena i Ryszard Fryc – w 2001r. otrzymali ZIARNKO GORCZYCY za „okazane wielkie serce i czyny dla potrzebujących” oraz w 2010r. ZIARNKO GORCZYCY X-lecia za „wyobraźnię miłosierdzia” i konsekwentne wspieranie lokalnych inicjatyw dobroczynnych.
Fundacja jest również członkiem Porozumienia AUTYZM–POLSKA oraz Krakowskiego Forum Organizacji Socjalnych.

 

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000006079. W dniu 6 kwietnia 2004 roku, jako jedna z pierwszych organizacji w Małopolsce, Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznegoco umożliwia przekazywanie na jej rzecz 1% podatku.