PROJEKTY 2015 R.

Turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny w Wiśle /2015 r./
– turnus zorganizowany dla podopiecznych Fundacji MADA w ramach współpracy z Fundacją ING Dzieciom

Wycieczka do Jadownik Mokrych /2015 r./
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz

Zajęcia sportowe – trening z jazdy konnej /2015 r./
– projekt realizowany w okresie od 20.04.2015 do 30.11.2015 przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego

Zajęcia na basenie – nauka i trening pływania /2015 r./
– projekt realizowany w okresie od 20.04.2015 do 30.11.2015 przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego

Zajęcia na ściance wspinaczkowej /2015 r./
– projekt realizowany w okresie od 20.04.2015 do 30.11.2015 przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem /2015 r./
– projekt realizowany w okresie od 23.03.2015 do 30.11.2015 przy wsparciu finansowym ze środków dotacji udzielonej przez Gminę Chełmiec