PROJEKTY 2021 R.

Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do rodzin z Miasta Nowego Sącza)

termin realizacji: 15.03.2021 – 30.11.2021
Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza