PROJEKTY 2021 R.

AuTYzm. Poznaj, Zrozum, Pomagaj!

termin realizacji: 01.09.2021-31.12.2021
Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „ZDROWE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do mieszkańców Województwa Małopolskiego)

termin realizacji: 01.07.2021– 15.12.2021
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Zajęcia sportowe – jazda konna

termin realizacji: 25.05.-15.11.2021 r. (w ramach współpracy z m. Nowy Sącz) oraz 31.05.-30.11.2021 r. (w ramach współpracy z Powiatem Nowosądeckim)
Zadanie realizowane przy wsparciu środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz powiatu Nowosądeckiego

Wycieczka do Krynicy-Zdroju 

Termin realizacji: 24.06.2021 r.
Zadanie zrealizowane przy wsparciu środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego 

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ ASD

termin realizacji: 15.05.2021 – 30.11.2021
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec

Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do rodzin z Powiatu Nowosądeckiego)

termin realizacji: 01.02.2021 – 20.06.2021
Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „ZDROWE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do rodzin z Miasta Nowego Sącza)

termin realizacji: 15.03.2021 – 30.11.2021
Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza