1% PODATKU NA RZECZ FUNDACJI

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” jako Organizacja Pożytku Publicznego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000006079 uprawniona jest do otrzymywania 1% podatku, który przeznacza na realizację działań pomocnych kierowanych do Podopiecznych Fundacji – przede wszystkim osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) i ich rodzin.

W ramach prowadzonej działalności staramy się uwzględniać wszystkie obszary potrzebne do harmonijnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem, w tym obszar terapii, rekreacji i aktywności fizycznej. Stąd też Fundacja realizuje m.in. następujące zadania/ PROJEKTY:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem (od 2006 r.);
  • Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin (od 1996 r.);
  • Zajęcia terapeutyczne/ rozwijające, w ramach m.in. projektów: Mam terapię, Mam szanse – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD (od 2015 r.), Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM (2017 r.), Ogród doświadczeń sensorycznych (2014 r.), Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem (2013 r.), Taniec bez granic (2013 r.)  i wielu innych;
  • Zajęcia sportowo-terapeutyczne, w tym z zakresu wspinaczki sportowej/ściankowej, jazdy konnej, zajęć na basenie; organizacja Zawodów wspinaczkowych;
  • Wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze (jedno- lub kilkudniowe, Zielone Szkoły);
  • Turnusy rehabilitacyjne/ terapeutyczne;
  • Inne, w zależności od możliwości finansowych Fundacji.

Pomóż nam pomagać. To ważne. Ten jeden raz w roku to Ty sam możesz zadecydować, komu oddasz 1% swojego podatku.

Skorzystaj z wybranego darmowego programu do rozliczeń PIT:

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

lub

   Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

 

Status Organizacji Pożytku Publicznego uprawniający do zbierania 1 % podatku uzyskaliśmy jeszcze w 2004 roku, jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Małopolsce.

Kto może przekazać 1 % podatku ?

Przekazać 1 % podatku  mogą podatnicy:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19-procentowej stawki podatku.

1% podatku mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Analogiczna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawców.

Aby przekazać 1 %  podatku wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać numer KRS naszej Fundacji oraz wysokość przekazywanego podatku (w zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy).

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości przeznaczenia 1 % podatku na rzecz działań pomocowych naszej Fundacji. Nawet niewielkie wpłaty, są dla Nas istotną pomocą, gdyż wiele takich wpłat stwarza duże możliwości pomocy.