1% PODATKU NA RZECZ FUNDACJI

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA jako Organizacja Pożytku Publicznego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000006079 uprawniona jest do otrzymywania 1% podatku, który przeznacza na realizację działań pomocnych kierowanych do Podopiecznych Fundacji – przede wszystkim osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) i ich rodzin.

W ramach prowadzonej działalności staramy się uwzględniać wszystkie obszary potrzebne do harmonijnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem, w tym obszar terapii, rekreacji i aktywności fizycznej. Stąd też Fundacja realizuje m.in. następujące zadania:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem (od 2006 r.),
  • Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin (od 1996 r.)
  • Zajęcia terapeutyczne – w ramach projektów np. Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Taniec bez granic, Mam terapię, Mam szanse – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD, Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM i wielu innych
  • Zajęcia sportowo-terapeutyczne, w tym z zakresu wspinaczki sportowej/ściankowej, jazdy konnej, zajęć na basenie
  • Wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze (jedno- lub kilkudniowe, Zielone Szkoły)
  • Turnusy rehabilitacyjne/ terapeutyczne
  • Inne, w zależności od możliwości finansowych Fundacji

Na stronie pitroczny.pl, po rejestracji w serwisie całkowicie za darmo będą mogli Państwo rozliczyć się ze swojego podatku dochodowego.

„Pomóż nam pomagać. To ważne – ten jeden raz w roku to Ty sam możesz zadecydować, komu oddasz część swojego podatku.”

Program do rozliczania PIT online:

Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

Status Organizacji Pożytku Publicznego uprawniający do zbierania 1 % podatku uzyskaliśmy jeszcze w 2004 roku, jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Małopolsce

Kto może przekazać 1 % podatku ?

Przekazać 1 % podatku  mogą podatnicy:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19-procentowej stawki podatku.

1% podatku mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Analogiczna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawców.

Aby przekazać 1 %  podatku wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać numer KRS naszej Fundacji oraz wysokość przekazywanego podatku (w zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy).

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości przeznaczenia 1 % podatku na rzecz działań pomocowych naszej Fundacji. Nawet niewielkie wpłaty, są dla Nas istotną pomocą, gdyż wiele takich wpłat stwarza duże możliwości pomocy.

O 1% również tutaj:

1 % teraz także od emerytów i rencistów