MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD /2019/

Nazwa projektu: MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD

Okres realizacji: 15 maja 2019 – 30 września 2019

Grupa docelowa: 3-je dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas specjalnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu

Odpłatność: brak (zajęcia realizowane BEZPŁATNIE)

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec – dotacja w wysokości 2500,00 zł

herb_1300

Głównym celem realizacji zadania jest wzrost wsparcia terapeutycznego oraz działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rzecz dzieci i  młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec. Uczestnikami zadania, z uwzględnieniem przyznanego dofinansowania, będzie 3-je dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas specjalnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu. Zajęcia terapeutyczne w ramach projektu obejmować będą: terapię integracji sensorycznej (SI, zajęcia indywidualne – 30 godz.) oraz terapię umiejętności społecznych (TUS, zajęcia w grupie – 12 godz.).

Potrzeba realizacji projektu jest ściśle związana z zapotrzebowaniem zgłaszanym nam przez rodziców osób z autyzmem/ASD. To także pochodna wniosków płynących z realizacji działań podobnego typu, w tym przede wszystkim projektów realizowanych w ostatnich 4 latach przy wsparciu Gminy Chełmiec. Zaburzenia wynikające z autyzmu mają wpływ niemalże na każdy obszar funkcjonowania osób nim dotkniętym. Jednocześnie należy podkreślić, iż systematyczna praca terapeutyczna realizowana przez osoby z autyzmem ma niebagatelny wpływ na ich rozwój i przynosi tak oczekiwane efekty oprawy – od małych kroków po te milowe, co w dużej mierze przyczynia się do poprawy jakości życia osób z autyzmem oraz ich rodzin. 

Tegoroczne zadanie „MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD” realizowane przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec stanowi jego już V edycję. Cykliczny/ powtarzalny charakter projektu pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem społecznym na tego typu specjalistyczne oddziaływania. Autyzm i choroby pokrewne rodzą bowiem wiele komplikacji w codziennym funkcjonowaniu osób z autyzmem, a także stają się doświadczeniem całej rodziny. Wynika to z ich specyfiki jako całościowych zaburzeń neurorozwojowych, przez co wymagają stałego, wielostronnego oddziaływania terapeutycznego, a przede wszystkim kontynuacji tych oddziaływań.

Wcześniejsze edycje:

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD /2018/