MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD

Nazwa projektu: MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD
Okres realizacji: 14.03.2016 – 30.06.2016
Grupa docelowa: 6-ro dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze  autyzmem z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas specjalnych z Zespołu […]