Sprawozdania

Sprawozdania – 2020 rok
Sprawozdanie finansowe – 2020 r.

Sprawozdania za 2019 rok dostępne na stronie: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
(wyszukiwanie poprzez wpisanie KRS: 0000006079)

Sprawozdania – 2018 rok
Bilans
Rachunek zysków i strat

Sprawozdania za 2018 rok dostępne również na stronie: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
(wyszukiwanie poprzez wpisanie KRS: 0000006079)

Sprawozdania – 2017 rok
Bilans
Rachunek zysków i strat

Sprawozdania za 2017 rok dostępne również na stronie: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
(wyszukiwanie poprzez wpisanie KRS: 0000006079)

Sprawozdania – 2016 rok
Bilans
Rachunek zysków i strat

Sprawozdania za 2016 rok dostępne również na stronie: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
(wyszukiwanie poprzez wpisanie KRS: 0000006079)

Sprawozdania – 2015 rok
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowe – sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania – 2014 rok
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa – sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania – 2013 rok
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa – sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania – 2012 rok
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa – sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania – 2011 rok
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie – 2010 rok
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania – 2009 rok
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

Sprawozdanie – 2008 rok
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

Sprawozdania – 2007 rok
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie – 2006 rok
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat

Sprawozdania – 2005 rok
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat