O NAS
Misją Fundacji MADA jest bezinteresowna, wielokierunkowa i profesjonalna pomoc osobom z autyzmem - niezależnie od wieku (dzieciom, młodzieży, dorosłym), a także osobom z inną niepełnosprawnością - szczególnie intelektualną oraz ich rodzinom.

Cele działalności fundacji

Autyzm/zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) stanowią jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Z uwagi na swoją specyfikę są wyzwaniem zarówno w wymiarze medycznym, edukacyjnym, jak i społecznym. Wymagają wielokierunkowego i systematycznego oddziaływania terapeutycznego. Jednocześnie przy właściwym wsparciu osoba z autyzmem ma szansę stać się „najlepszą wersją siebie”, co procentuje jej większą samodzielnością w życiu dorosłym - a w rezultacie lepszym życiem.
Na gruncie właśnie tego przekonania Nasza Fundacja kształtuje cele swojej działalności, obejmujące realne założenia związane z potrzebami życia codziennego Podopiecznych Fundacji, w tym m.in.:

  • zabezpieczanie potrzeb diagnostycznych w ramach Punktu Konsultacyjnego,
  • działania w sferze edukacji oraz zaangażowanie w tworzenie oddziałów specjalnych i integracyjnych dla dzieci/ uczniów z autyzmem na poszczególnych etapach edukacyjnych,
  • utworzenie i prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną,
  • realizacja projektów terapeutycznych, sportowych i turystyczno-rekreacyjnych sprzyjających większej aktywności społecznej osób z autyzmem.


  • Czytaj więcej

Działalność fundacji

Fundacja powstała w 1996 roku i jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce podjęła się trudnego tematu tworzenia struktur pomocowych dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Odwołując się do najnowszych zdobyczy nauki traktuje autyzm jako schorzenie, które należy jak najwcześniej zdiagnozować, by następnie podjąć się odpowiedniej terapii i rehabilitacji pozwalającej na kompensowanie trudności wynikających z autyzmu.Czytaj więcej

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, zgodnie ze Statutem Fundacji określającym zakres jej działalności, realizuje zadania z obszaru ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez organizację konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin, jako odpowiedź na potrzeby społeczne w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu występujące w naszym regionie/Polsce.

Czytaj więcej

Fundacja jest członkiem Porozumienia AUTYZM–POLSKA

będącego zrzeszeniem organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzin

„MADA” jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem KRS 0000006079.
Jako jedna z pierwszych organizacji w Małopolsce uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia przyznane naszej fundacji

za swoją działalność pomocową zarówno Fundacja, jak i jej założyciele byli wielokrotnie doceniani w formie nagród oraz poprzez nadanie honorowych tytułów