Przekaż darowiznę

Na autyzm nie ma lekarstwa, które w cudowny sposób przywróciłoby zdrowie osobie nim dotkniętej. Mimo bezsilności jaką nadal odczuwamy wobec tego skomplikowanego schorzenia mamy możliwość wpływania na jakość życia osób z autyzmem – bowiem to w jakim stopniu autyzm wpływa na ich życie ma znaczenie i robi różnicę zarówno osobie z autyzmem, jak i jej bliskim.

Pomoc osobom z autyzmem jest koniecznością i dotyka niemalże wszystkich wymiarów życia. Nasza Fundacja poprzez swoją działalność stara się wspierać osoby z autyzmem i ich rodziny na wiele sposobów, a jest to możliwe m.in. dzięki pomocy i hojności darczyńców. Darczyńcą może być każdy – i każda pomoc jest cenna. Bardzo za nią dziękujemy, gdyż realnie przyczynia się do poprawy sytuacji osób z autyzmem oraz ich rodzin.

Podstawowe dane do wpłaty/ przelewu darowizny:

 • Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”
  Al. Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz
 • Konto bankowe nr: 83 1140 2075 0000 2245 8300 1001

Wykonanie przelewu z zagranicy na rachunek w mBanku:
www.mbank.pl/pomoc/info/konta/korzystanie-z-konta-za-granica

 • IBAN: PL83114020750000224583001001
  Kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

Darowizny przekazane na rzecz naszej Fundacji podlegają odpisom podatkowym dla:

 • osób fizycznych – jest to limit do 6% od dochodu;
 • osób prawnych – jest to limit do 10% od dochodu.

W przypadku wysokich darowizn pojawia się obowiązek złożenia deklaracji podatkowej CIT-D, tj. gdy:

 • wartość jednorazowej darowizny przekracza 15 000 PLN,
 • wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy przekracza 35 000 PLN.

 

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ STAŁYM

Dla większości osób kwota 20,00 PLN pozostaje bez znaczenia i nie ma wpływu na konstrukcję miesięcznego domowego budżetu, ale jako stała darowizna będzie znaczącym wsparciem naszych działań pomocowym np. w postaci konsultacji diagnostycznych w prowadzonym przez nas Punkcie Konsultacyjnym.

Wielkość kwoty stałej darowizny to oczywiście kwestia indywidualna i zależy wyłącznie od decyzji Darującego.

DAROWIZNY RZECZOWE

Nasza Fundacja jest także otwarta na darowizny rzeczowe, które w równym stopniu jak te pieniężne mogą usprawnić nasze działania. Przekazane przez darczyńców darowizny rzeczowe np. papier do ksero, tonery, artykuły na paczki żywieniowe oraz okolicznościowe, zabawki, pomoce edukacyjne itd. będą wykorzystywane w pracy bezpośredniej z naszymi beneficjentami lub w pracach koordynujących biura Fundacji, co pozwali nam zaoszczędzić pieniądze w danych obszarach i zwiększyć wydatki na pomoc bezpośrednią dzieciom, młodzieży i dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom.

INNE – np.:

PRZEKAZANIE NADWYŻKI POZYSKANYCH ŚRODKÓW NA KAMPANIĘ WYBORCZĄ NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO [Art. 138 § 3 – Kodeks wyborczy]

Zodnie z art. art. 138 § 3 Kodeksu wyborczego, komitet wyborczy wyborców przekazuje nadwyżkę pozyskanych środków na rzecz organizacji pożytku publicznego. O przekazaniu nadwyżki pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego wyborców informuje Państwową Komisję Wyborczą.

Status organizacji pożytku publicznego (OPP) Fundacja MADA uzyskała w 2004 roku – jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Małopolsce.
Diagnozy-Porady-Terapia-Wsparcie to słowa „klucze” jakimi można w sposób hasłowy ująć codzienną pracę Fundacji na rzecz odbiorcy szczególnego – osób z autyzmem i ich rodzin. 

Wyszukaj nas w Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego na podatki.gov.pl – wpisz numer KRS 0000006079 

Pobierz aktualny odpis z KRS  z Portalu Rejestrów Sądowych – wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl:
OKREŚL rodzaj rejstru  ( Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ)
WPISZ numer KRS (0000006079)
WSKAŻ ststus  ( Organozacja Pożytku Publicznego)
WYSZUKAJ i kliknij na wynik wyszukiwania
POBIERZ Informacje aktualne

Pamietaj! Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

Podstawowe dane do wpłaty/ przelewu:

 • Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”
  Al. Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz
 • Konto bankowe nr: 83 1140 2075 0000 2245 8300 1001

Klauzula informacyjna dla Darczyńców