MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE edycja 2017

Nazwa projektu: MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD
Okres realizacji: 06.03.2017 – 31.10.2017
Grupa docelowa: 5-ro dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas specjalnych i integracyjnych z Zespołu […]