AUTYZM – skala

Częstotliwość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ang. ASD – Autism Spectrum Disorders) w ostatnich dziesięcioleciach znacząco wzrosła, a ONZ w 2008 roku uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Wskaźniki ogólnoświatowe występowalności autyzmu wynoszą średnio od 3 do 6 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na 1000 urodzonych.

  • Z szacunków dotyczących Stanów Zjednoczonych wynika, iż 1 na 166 urodzonych dzieci dotkniętych jest ASD.
  • W Wielkiej Brytanii ASD dotknięta jest już 1 osoba na 100. 
  • Według danych międzynarodowej organizacji Autism-Europe (z 2012 roku) ok. 1% populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem, co stanowi około 5 milionów osób.

Nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Jednak przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach należy ocenić, że w Polsce osób tych może być co najmniej 60 000 (wg danych szacunkowych z 2014 roku). Warto w tym miejscu podkreślić, że wiele dzieci jak i osób dorosłych nie jest zdiagnozowanych lub ma inne rozpoznanie, szczególnie jeśli diagnozę postawiono przed wielu laty.
Przyjmując dla Polski wskaźnik występowalności 1/166 (6 dzieci z ASD na 1000 urodzonych) i przeciętną liczbę urodzeń w Polsce wynoszącą ok. 380 tys. dzieci rocznie wynika, że każdego roku w Polsce przybywa ok. 2280 dzieci z ASD.