MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE

Nazwa projektu: MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem
Okres realizacji: 23.03.2015 – 30.11.2015
Grupa docelowa: 7-ro dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas specjalnych z Zespołu Szkół w […]