O Autyzmie

AUTYZM – czym jest?
Autyzm jest zaburzeniem neurozwojowym. Powoduje trudności w wielu obszarach rozwoju i funkcjonowania, przez co wymaga systematycznego i wielokierunkowego wsparcia terapeutycznego. Stanowi poważne wyzwanie w wymiarze medycznym, edukacyjnym i społecznym. 

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 autyzm ujęty został w kategorii całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol F84.

Czytaj więcej …

AUTYZM – objawy
Pierwsze symptomy autyzmu często pojawiają się już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze widoczne są przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Objawy autyzmu występują w 3 głównych obszarach (tzw. triada zaburzeń autystycznych):
1. komunikacja (zaburzona umiejętność komunikowania się w kontaktach z innymi),
2. interakcje społeczne (zaburzona zdolność nawiązywania relacji społecznych),
3. ograniczone, sztywne wzorce zachowań i zainteresowań.

Czytaj więcej …

AUTYZM – skala
Częstotliwość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ang. ASD – Autism Spectrum Disorders) w ostatnich dziesięcioleciach znacząco wzrosła, a ONZ w 2008 roku uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Wskaźniki ogólnoświatowe występowalności autyzmu wynoszą średnio od 3 do 6 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na 1000 urodzonych.

Czytaj więcej …