Aktualności

16.04.2018

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ ASD z terenu Gminy Chełmiec

 

Nazwa projektu: MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD

Okres realizacji: 01.03.2018 – 30.11.2018

Grupa docelowa: 4-ro dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas specjalnych i integracyjnych z Zespołu Szkół w Chełmcu

Odpłatność: brak (zajęcia realizowane BEZPŁATNIE)

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec – dotacja w wysokości 2500,00 zł

herb_1300

Opis projektu:
Głównym celem realizacji zadania jest wzrost wsparcia terapeutycznego oraz działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rzecz dzieci i  młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec. Osiągnięcie powyższego celu możliwym będzie poprzez realizację zindywidualizowanych zajęć/warsztatów terapeutycznych, w których udział weźmie 4-ro dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas specjalnych i integracyjnych Zespołu Szkół w Chełmcu. Zajęcia terapeutyczne obejmować będą terapię integracji sensorycznej (40 godz.).

Zaburzenia wynikające z autyzmu mają wpływ na każdy obszar funkcjonowania osób nim dotkniętym. Osoby z autyzmem inaczej postrzegają świat aniżeli osoby neurotypowe, co w znacznym stopniu utrudnia im funkcjonowanie społeczne. Wobec takiego stanu rzeczy powstaje konieczność realizacji wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych, które  pozwolą osobom z autyzmem lepiej poznać i zafunkcjonować w otaczającym je środowisku.

Projekt „MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD” realizowany jest przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem MADA przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec już po raz czwarty. Cykliczny/ powtarzalny charakter projektu pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem społecznym na tego typu specjalistyczne oddziaływania. Autyzm i choroby pokrewne rodzą bowiem wiele komplikacji w codziennym funkcjonowaniu osób z autyzmem, a także stają się doświadczeniem całej rodziny. Wynika to z ich specyfiki jako całościowych zaburzeń neurorozwojowych, przez co wymagają stałego, wielostronnego oddziaływania terapeutycznego, a przede wszystkim kontynuacji tych oddziaływań.

Wcześniejsze edycje: