PROJEKTY 2023 R.

Remont części pomieszczeń WTZ MADA w Nowym Sączu
termin realizacji: 03.07.2023 – 31.12.2023
Zadanie realizowane przy wsparciu środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza.

Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do mieszkańców Województwa Małopolskiego)
termin realizacji: 15.06.2023 – 31.12.2023
Zadanie realizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego)
termin realizacji: 01.01.2023 – 31.05.2023
Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Zdrowe SĄDECKIE – EDYCJA 2023” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.

Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin 
(zadanie adresowane do mieszkańców Miasta Nowego Sącza)
termin realizacji: 01.04.2023 – 30.11.2023
Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

MAM DIAGNOZĘ – MAM TERPIE, MAM SZANSE
(zadanie adresowane do mieszkańców Gminy Chełmiec)
termin realizacji: 01.03.2023 r. – 30.11.2023 r.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec.