Remont części pomieszczeń WTZ MADA w Nowym Sączu

Nazwa zadania:  Remont części pomieszczeń WTZ MADA w Nowym Sączu

Termin realizacji: 03.07.2023 – 31.12.2023

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza.

Głównym celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ MADA, poprzez wykonanie kompleksowego remontu części jego pomieszczeń tj. o powierzchni 70,3 m2 oraz zakup niezbędnego wyposażenia (uzupełnienie i/lub zastąpienie zużytych jego elementów) umożliwiających poprawę warunków lokalowych realizowanej z uczestnikami WTZ MADA (30 osób) rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Planem remontowym objęta jest część pomieszczeń WTZ MADA tj. świetlica (25,3 m2), pracownia komputerowa (22,8 m2), pracownia gospodarstwa domowego (15,1 m2) wraz z zapleczem (pomieszczenie porządkowe – 2,7 m2) i komunikacją (4,4 m2=2,6 m2 + 1,8 m2), które z uwagi na wieloletni (od 2006 roku)i intensywny zakres użytkowania wymagają pilnego kompleksowego remontu oraz zakupu/ wymiany niezbędnego wyposażenia. Obecny stan ww. pomieszczeń nosi znamiona dużego zużycia wynikającego zarówno z codziennego użytku, jak i awarii oraz zużywania się materiałów w czasie – tj. przez okres 17 lat działalności WTZ MADA – dotyczy to zarówno podłóg, jak i ścian oraz wyposażenia w postaci stałych elementów oraz ruchomości.

Kosztorys na zakres prac** wyceniony został na łączną kwotę 125000,00 zł, z czego:

 1. 100000,00 zł zostanie sfinansowane w ramach pozyskanej na ten cel dotacji ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
 2. pozostałą kwotę 25000,00 zł Fundacja zobowiązana jest pokryć ze „środków własnych”.

**  Zakres prac obejmuje:

 • rozebranie istniejących podłóg i wykonanie nowych posadzek;
 • położenie gładzi gipsowych na ścianach;
 • malowanie ścian;
 • wymianę skrzydeł drzwiowych (2 szt.);
 • wymianę opraw oświetleniowych;
 • wymianę płytek ściennych w pracowni gospodarstwa domowego (kuchni);
 • wymianę baterii i zlewozmywaka;
 • wykonanie zabudowy meblowej kuchennej wraz z montażem płyty indukcyjnej, piekarnika, lodówki z zamrażalką, okapu – demontaż istniejącej zabudowy i wykonanie nowej;
 • wymianę gniazd instalacyjnych;
 • wyposażenie pracowni w meble – meble na wymiar umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie istniejącej przestrzeni;
 • montaż żaluzji i/ lub rolet;
 • wymianę parapetów;
 • zakup i montaż tablicy multimedialnej;
 • wyposażenie ruchome pracowni – stoliki i krzesła do świetlicy, fotele do stanowisk komputerowych, stół i krzesła do pracowni gospodarstwa domowego.

Więcej o działalności WTZ MADA na www.wtzmada.pl
Przy właściwym, jeśli nawet kosztowym wsparciu, osoba z autyzmem/ niepełnosprawna staje się najlepszą, możliwie „najzdrowszą” wersją siebie i jak najbardziej samodzielna w życiu dorosłym. Takie podejście daje możliwość minimalizacji kosztów, do których prowadzą zaniechania w udzieleniu odpowiedniego  wsparcia – w tym przede wszystkim kosztów społecznych, zdrowotnych, psychologicznych oraz finansowych.