PROJEKTY 2019 R.

PUNKT KONSULTACYJNY /2019/- zadanie adresowane do rodzin z Małopolski

termin realizacji: 18.07.2019 – 15.12.2019
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Podróż przez Krainę Spektrum #Autyzm

termin realizacji: 18.02.2019 – 31.12.2019
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

PUNKT KONSULTACYJNY /2019/- zadanie adresowane do rodzin z Powiatu Nowosądeckiego

termin realizacji: 21.02.2019 – 31.05.2019
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

termin realizacji: 25.03.2019 – 31.12.2019
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD

termin realizacji: 15.05.2019 – 30.09.2019
Projekt Realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec

Zajęcia sportowe – jazda konna (2019)

termin realizacji: 06.05.2019 – 31.10.2019
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego