Zajęcia sportowe – jazda konna (2019)

Nazwa projektu: Zajęcia sportowe – jazda konna

Okres realizacji: 06.05 – 31.10.2019 r.

Grupa docelowe: 16 osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież, dorośli)

Odpłatność: brak (zajęcia realizowane dla beneficjentów nieodpłatnie)

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego – dofinansowanie w wysokości 60% kosztów realizacji zadania nie więcej jednak niż 1980,00 zł

Zajęcia sportowe – jazda konna to zadanie realizowane przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego w ramach dofinansowania zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Zajęcia z jazdy konnej realizowane są we współpracy z  Ośrodkiem Hipoterapii i Jeździectwa TARA w Kamionce Wielkiej, który posiada odpowiednie zasoby w zakresie realizacji zajęć dla naszych podopiecznych (osoby z autyzmem/ niepełnosprawne – dzieci, młodzież, dorośli). W trakcie zajęć odbywa się nauka i trening umiejętności jeździeckich połączony z rozwojem psychoruchowym uczestników zajęć.  Z uwagi na charakter zajęć i ich jednoczesne oddziaływanie w wymiarze ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym, stanowią one unikatową formę wielokierunkowego usprawnienia niezależnie od wieku.

Podczas jazdy konnej pracują nie tylko mięśnie ud czy łydek, ale również górne partie mięśni. Jazda konna doskonale rozluźnia i rozciąga mięśnie, co pozytywnie wpływa na sylwetkę ciała. Dodatkowo przebywanie z końmi ma także korzystny wpływ na psychikę człowieka i przyczynia się do jego rozwoju w wymiarze emocjonalnym oraz społecznym, co szczególnie w przypadku osób z autyzmem stanowi bardzo ważny element wsparcia.

Przyznane na ten rok dofinansowanie pozwala na realizację ok. 40 godz. zajęć, w których weźmie udział 16 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego.