MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD

Nazwa projektu: MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD

Okres realizacji: 14.03.2016 – 30.06.2016

Grupa docelowa: 6-ro dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze  autyzmem z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas specjalnych z Zespołu Szkół w Chełmcu

Odpłatność: brak (zajęcia realizowane dla beneficjentów nieodpłatnie)

Źródło dofinansowania: dotacja Gminy Chełmiec na kwotę 2100,00 zł

herb_1300

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD to projekt realizowany przez naszą Fundację w kontekście potrzeb pomocowych osób z autyzmem związanych z dostępem do wielokierunkowej terapii i rehabilitacji. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków dotacji udzielonej przez Gminę Chełmiec w ramach wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia. Dzięki temu wsparciu mamy możliwość przeprowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych – w wymiarze 41,5 godz., w których bierze udział 6-ro dzieci i młodzieży – beneficjentów projektu.

Tegoroczny projekt to kontynuacja ubiegłorocznych oddziaływań realizowanych również przy wsparciu Gminy Chełmiec. Autyzm i choroby pokrewne mają charakter permanentny – co oznacza, że trwają przez całe życie i wymagają stałego, wielostronnego oddziaływania terapeutycznego, a przede wszystkim właśnie kontynuacji. Przy właściwym wsparciu osoba z autyzmem ma bowiem szansę stać się „najlepszą wersją siebie”, co pozwala na jej lepsze funkcjonowanie zarówno samej ze sobą, jak i w bliższym i dalszym otoczeniu.

Zaburzenia wynikające z autyzmu mają wpływ na każdy obszar funkcjonowania osób nim dotkniętym. Osoby z autyzmem inaczej postrzegają świat aniżeli osoby neurotypowe, co w znacznym stopniu utrudnia im funkcjonowanie społeczne. Stwarza to konieczność realizacji wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych, które  pozwolą osobom z autyzmem oswoić się z otaczającym je środowiskiem.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 41,5 godzin (po 45 min.) zajęć terapeutycznych w postaci:

  • terapii integracji sensorycznej (zajęcia indywidualne) – 26,5 godz. (po 45 min.) zajęć
  • zajęć terapeutycznych grupowych po 5 godzin dla każdej z 3 grup (2-osobowe), łącznie 15 godzin (po 45 min.) zajęć.

Głównym celem realizacji zadania jest wzrost wsparcia terapeutycznego oraz działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rzecz dzieci i  młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmie, a tym samym stworzenie beneficjentom projektu – dzieciom i młodzieży z autyzmem warunków do łagodzenie lub niwelowania występujących u nich zaburzeń rozwojowych.