PROJEKTY 2024 R.

Punkt Konsultacyjny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

 • zadanie adresowane do mieszkańców Małopolski
 • termin realizacji: 01.07.2024 – 30.11.2024
 • Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Oraganizacji Poradniczych na lata 2022-2023

MAM DIAGNOZĘ – MAM TERAPIE, MAM SZANSE

 • zadanie adresowane do mieszkańców Gminy Chełmiec
 • termin realizacji: 01.03.2024 – 30.11.2024
 • Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec

Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozoju oraz ich rodzin

 • zadanie adresowane do mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego
 • termin realizacji: 01.01.2024 – 30.06.2024
 • Zadanie zrealizowano w ramch konkursu „Zdrowe Sądeckie” – EDYCJA 2024 przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.

Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

 • zadanie adresowane do mieszkańców Miasta Nowego Sącza
 • termin realizacji: 20.03.2024 – 30.11.2024
 • Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

Wycieczka edukacyjno-terapeutyczna do Krakowa dla dzieci i młodzieży z ASD/ niepełnosprawnych

 • zadanie adresowane do mieszkańców Miasta Nowego Sącza
 • termin realizacji: 05.03.2024 – 31.10.2024
 • Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza