PROJEKTY 2018 R.

Wycieczka do Jadownik Mokrych /2018/
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego

PUNKT KONSULTACYJNY /2018/- zadanie adresowane do rodzin z Małopolski
termin realizacji: 01.07.2018 – 09.12.2018
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Samochód na potrzeby WTZ MADA
termin realizacji: 21.09.2017 – 18.06.2018
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
termin realizacji: 14.05.2018 – 05.12.2018
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza

Zadanie w ramach Punktu Konsultacyjnego adresowane do rodzin z Miasta Nowego Sącza
termin realizacji: 09.04.2018 – 21.12.2018
– zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

PUNKT KONSULTACYJNY /2018/- zadanie adresowane do rodzin z Powiatu Nowosądeckiego
termin realizacji: 01.02.2018 – 31.05.2018
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD
termin realizacji: 01.03.2018 – 30.11.2018
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec

Wycieczka krajoznawcza do Krakowa dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ niepełnosprawnych
termin realizacji: 15.03.2018 – 30.09.2018
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym miasta Nowego Sącza

Zajęcia na basenie – nauka i trening pływacki
termin realizacji: 07.05.2018-25.07.2018
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego

Zajęcia sportowe – jazda konna
termin realizacji: 16.04.2018-31.10.2018
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego

Zajęcia sportowe – wspinaczka ściankowa
termin realizacji: 16.04.2018 – 30.11.2018
– projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego