Wycieczka do Jadownik Mokrych /2018/

Nazwa projektu: Wycieczka do Jadownik Mokrych

Termin realizacji: 18.09.2018 r.

Grupa docelowe: osoby z autyzmem oraz z inną niepełnosprawnością wraz z opiekunami z terenu Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego

Odpłatność: brak

Źródło dofinansowania: środki PFRON będące w dyspozycji  Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego

                    

Wycieczka do Jadownik Mokrych, dzięki otrzymywanym na ten cel dofinansowaniom ze środków PFRON stała się już wydarzeniem cyklicznym. Realizowana jest ona przez naszą Fundację we współpracy z Zespołem Przedszkoli w Nowym Sączu. Miejscem docelowym wyjazdu jest Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych.  Placówka ta oferuje wszechstronną i fachową pomoc oraz aktywny odpoczynek, jednocześnie znajduje się w miejscowości będącej oazą ciszy i spokoju.

Plan wycieczki:

  • wyjazd autokarem w godzinach porannych z Nowego Sącza
  • zajęcia na basenie
  • grota solna
  • obiad/ grill
  • zajęcia sportowe – jazda konna
  • przejazd bryczkami
  • zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu
  • powrót do Nowego Sącza w godzinach wieczornych

Aktywne spędzenie czasu – na świeżym powietrzu, w „niecodziennym” otoczeniu – stwarza warunki do pokonywania barier wynikających z niepełnosprawności, a także sprzyja integracji i budowaniu/ utrwalaniu relacji społecznych.