Aktualności

17.09.2014

Zapraszamy do wspólnego działania – Punkt Konsultacyjny

W październiku zakończy się wsparcie finansowe działalności Puntu Konsultacyjnego diagnostyczno-terapeutycznego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Stąd też perspektywa konsultacji w listopadzie i grudniu „stoi pod wielkim znakiem zapytania”, bowiem Fundacja własnymi siłami nie będzie w stanie sfinansować kosztów tych konsultacji.

To dla nas wielki dylemat, gdyż na diagnozę oczekuje cała rzesza dzieci. Oczywiście w trakcie tych dwóch sesji jesteśmy w stanie przebadać zaledwie 8 z nich, ale ważna jest każda zrealizowana konsultacja.

Zwracamy się zatem do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie działalności Punktu Konsultacyjnego w formie darowizny – i każda wpłata ma znaczenie, za każdą będziemy niezmiernie wdzięczni.

Odnośnie szczegółów:

  • koszt całodziennej sesji konsultacyjnej z udziałem 3-osobowego zespołu specjalistów: psychiatry, psychologa i pedagoga specjalnego wynosi 2030,00 zł

  • zatem zapewnienie konsultacji zarówno w listopadzie, jak i grudniu wymaga nakładu 4060,00 zł

  • wpłaty na konto Fundacji nr 83 1140 2075 0000 2245 8300 1001 z dopiskiem „Punkt Konsultacyjny”

To bardzo ważne by dostęp do diagnozy był możliwie najszybszy – a niniejsza prośba to próba uczynienia małego kroku w tym kierunku.

Wsparcie działalności Punktu Konsultacyjnego objęte jest również przyjętym niedawno Regulaminem Uhonorowania Darczyńców, uprawniającym do uzyskania tytułu Przyjaciela Fundacji MADA oraz Anioła Fundacji MADA.

ZAPRASZAMY do wspólnego działania.

Więcej o Punkcie Konsultacyjnym_tutaj