Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny stanowi odpowiedź na potrzeby diagnostyczno-konsultacyjne w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu. Głównym celem jego funkcjonowania jest wczesna diagnoza autyzmu i cech sprzężonych u dzieci oraz ustalenie programów nauczania, terapii i rehabilitacji. Działalność placówek takich jak prowadzony przez Fundację Punkt Konsultacyjny pozwala na wczesne wykrywanie objawów autyzmu i skrócenie czasu ustalenia prawidłowej diagnozy, a tym samym podjęcia odpowiedniej terapii dziecka.

Autyzm z uwagi na swoją specyfikę stanowi poważne wyzwanie zarówno w wymiarze społecznym, edukacyjnym czy medycznym. Stąd też nadal występują ograniczenia m. in. w dostępie do  diagnozy. Prowadzony przez nas od 1996 r. Punkt Konsultacyjny stanowi jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie odbywa się wczesna diagnoza autyzmu. Spotkania konsultacyjne realizowane są ze średnią częstotliwością 1 raz w miesiącu przy udziale specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i pedagogiki specjalnej.

Kadrę Punktu Konsultacyjnego tworzą:

 • LEKARZ specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (co najmniej po I roku specjalizacji). Specjalista z wieloletnim stażem pracy w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz w zakresie opieki lekarskiej nad dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • PSYCHOLOG – osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy w interdyscyplinarnym zespole diagnozującym zaburzenia ze spektrum autyzmu, z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w zakresie wsparcia terapeutycznego ich rodziców/rodzin.
 • PEDAGOG – pedagog specjalny i terapeuta, po specjalistycznym przeszkoleniu w diagnozowaniu autyzmu, osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy w interdyscyplinarnym zespole diagnozującym zaburzenia ze spektrum autyzmu, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w zakresie wsparcia terapeutycznego ich rodziców/rodzin.

Czas trwania pojedynczej konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym Fundacji to średnio 2 godziny. Wymiernym efektem pracy zespołu konsultacyjnego jest wynik konsultacji przekazywany rodzicom/opiekunom dziecka w formie pisemnej, gdzie obok diagnozy znajduje się opis poczynionych względem dziecka obserwacji, a także zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem.

Działalność Punku Konsultacyjnego stanowi stały element oferty pomocowej naszej Fundacji, a zachowanie ciągłości jego funkcjonowania możliwym jest dzięki dofinansowaniu ze środków samorządowych – Miasta Nowego Sącza, Powiatu Nowosądeckiego oraz Województwa Małopolskiego, na co mocno liczymy, by móc wspierać rodziny w tym wymiarze.

 • Zgłoszenia na konsultacje przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu.
 • Ważne! Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu  możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.

 Jakie zachowania dziecka powinny zaniepokoić najbliższych???

Lista „sygnałów alarmowych” jest długa, ale do tych najczęstszych należy zaliczyć:

 • dziecko nie kieruje uwagi na ten sam przedmiot czy sytuację co osoba dorosła, nie patrzy na wskazane rzeczy, nie spogląda na okno, gdy mówimy i pokazujemy „ale ładny ptaszek przyleciał do nas”,
 • nie wskazuje palcem przedmiotu czy sytuacji, które budzą jego zainteresowanie,
 • nie lubi i nie podejmuje zabaw imitacyjnych (naśladowania),
 • nie gaworzy, gaworzy monotonnie lub natrętnie powtarza określone dźwięki,
 • długo nie mówi – nawet do 3 roku życia, a gdy zaczyna mówić, posługuje się mową stereotypową, powtarza to co już usłyszało, nie buduje nowych fraz,
 • nie reaguje na swoje imię,
 • nie kontroluje odpowiednio postawy ciała – siedzi lub stoi dziwnie, jakby bezwładnie,
 • może utracić nabyte wcześniej umiejętności np. przestać chodzić, przestać wymawiać słowa,
 • nie reaguje uśmiechem na widok znajomej, lubianej twarzy,
 • nie reaguje lękiem lub niepokojem na widok obcej osoby,
 • unika kontaktu wzrokowego,
 • unika dotyku, nie lubi czułości typu przytulanie, głaskanie,
 • sprawia wrażenie, jakby niekiedy nie słyszało pewnych dźwięków,
 • wykazuje niezrozumiały lęk wobec pewnych dźwięków lub przedmiotów,
 • fascynuje je zabawa własnymi rączkami,
 • wyłącza się z kontaktu z ludźmi podczas np. kiwania się lub podczas rytmicznego tupania nóżkami,
 • nie interesuje się zabawkami, bądź używa ich w nietypowy sposób – układa je w ciągi, tworzy z nich figury, grupuje według kolorów lub rozmiarów i robi to notorycznie,
 • nie lubi i źle znosi wszelkie zmiany.

Należy jednocześnie podkreślić, iż występowanie u dziecka poszczególnych wyżej wymienionych objawów autystycznych nie przesądza jednoznacznie o rozpoznaniu autyzmu. Każde z tych zachowań może bowiem od czasu do czasu pojawić się także u zdrowego dziecka. Ważnym jest, aby w takich sytuacjach umieć uważnie obserwować dziecko pod kątem natężenia występowania poszczególnych objawów i w razie jakichkolwiek podejrzeń niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza czy też bezpośrednio skorzystać z konsultacji specjalistycznych, takich jak te prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego.