MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD (edycja 2020)

Nazwa projektu: MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD

Okres realizacji: 01 maja 2020 – 31 października 2020

Grupa docelowa: 3-je dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas specjalnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu

Odpłatność: brak (zajęcia realizowane BEZPŁATNIE)

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec – dotacja w wysokości 2000,00 zł

herb_1300

Głównym celem realizacji zadania jest wzrost wsparcia terapeutycznego oraz działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rzecz dzieci i  młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec. Uczestnikami zadania, z uwzględnieniem przyznanego dofinansowania, będzie 3-je dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas specjalnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu. Zajęcia terapeutyczne w ramach projektu obejmować będą: terapię integracji sensorycznej (SI, zajęcia indywidualne – 24 godz.) oraz terapię umiejętności społecznych (TUS, zajęcia w grupie – 10 godz.).

Potrzeba realizacji projektu jest ściśle związana z potrzebami systematycznego i wielokierunkowego wsparcia terapeutycznego dzieci  z ASD, które dla wielu rodzin wciąż stanowi poważne wyzwanie z uwagi na  koszty i bardzo ograniczoną dostępność oferowanego wsparcia dla osób z autyzmem. Zaburzenia wynikające z autyzmu mają wpływ niemalże na każdy obszar funkcjonowania osób nim dotkniętym. Jednocześnie należy podkreślić, iż systematyczna praca terapeutyczna realizowana przez osoby z autyzmem ma niebagatelny wpływ na ich rozwój i przynosi tak oczekiwane efekty oprawy – od małych kroków po te milowe, co w dużej mierze przyczynia się do poprawy jakości życia osób z autyzmem oraz ich rodzin. Tegoroczna edycja zajęć terapeutycznych pn. MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE  realizowanych przy wsparciu Gminy Chełmiec jest już 6 cyklem zajęć wspierających rozwój dzieci z ASD z terenu Gminy. Zajęcia terapeutyczne w ramach projektu obejmować będą realizację 34 godzin zajęć terapeutycznych (po 45 min.), które będą miały charakter indywidualny (24 godz. – zajęcia integracji sensorycznej) oraz grupowy (10 godz. – terapia umiejętności społecznych), a ich uczestnikami będzie 3 dzieci z ASD z terenu Gminy Chełmiec.

Proponowane przez nas w ramach projektu zajęcia realizowane będą z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej, stąd będą one dla ich beneficjentów bezpłatne.

 

Wcześniejsze edycje:

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD /2019/