Zajęcia sportowe – jazda konna

W ramach dofinansowania w 2021 r. ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych Fundacja realizuje kontynuuje zadanie pn.  Zajęcia sportowe – jazda konna adresowane do osób niepełnosprawnych z terenu Miasta oraz Powiatu Nowosądeckiego. 

Okres realizacji zadania: 25.05.-15.11.2021 r. (w ramach współpracy z m. Nowy Sącz) oraz 31.05.-30.11.2021 r. (w ramach współpracy z Powiatem Nowosądeckim)

Grupa docelowe: 16 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza oraz 12 osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Nowosądeckiego – ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu

Odpłatność: brak

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza (uczestnicy zajęć– mieszkańcy m. Nowego Sącza) oraz Powiatu Nowosądeckiego (uczestnicy zajęć-mieszkańcy Powiatu).

                      

 

Zajęcia z jazdy konnej realizowane są we współpracy z  Ośrodkiem Hipoterapii i Jeździectwa TARA w Kamionce Wielkiej, który posiada odpowiednie zasoby w zakresie realizacji zajęć dla naszych podopiecznych (osoby z autyzmem/ niepełnosprawne – dzieci, młodzież, dorośli). W trakcie zajęć odbywa się nauka i trening umiejętności jeździeckich połączony z rozwojem psychoruchowym uczestników zajęć.  Z uwagi na charakter zajęć i ich jednoczesne oddziaływanie w wymiarze ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym, stanowią one unikatową formę wielokierunkowego usprawnienia niezależnie od wieku.

Podczas jazdy konnej pracują nie tylko mięśnie ud czy łydek, ale również górne partie mięśni. Jazda konna doskonale rozluźnia i rozciąga mięśnie, co pozytywnie wpływa na sylwetkę ciała. Dodatkowo przebywanie z końmi ma także korzystny wpływ na psychikę człowieka i przyczynia się do jego rozwoju w wymiarze emocjonalnym oraz społecznym, co szczególnie w przypadku osób z autyzmem stanowi bardzo ważny element wsparcia.

Przyznane na ten rok dofinansowania pozwalają na realizację łącznie ok. 57 godz. zajęć (Miasto – 32 godz., Powiat – 25 godz.).