Zajęcia na basenie – nauka i trening pływacki (2018)

Nazwa projektu: Zajęcia na basenie – nauka i trening pływacki

Okres realizacji: 07.05 – 25.07.2018 r.

Grupa docelowe: 8 osób niepełnosprawnych

Odpłatność: brak

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego – dotacja w wysokości 420,00 zł

Wkład własny Fundacji: 280,00 zł

Zadanie „Zajęcia na basenie – nauka i trening pływacki” w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zgodnie z umową na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nr VII-617-5-3/18 z dnia 16.04.2018 r. ostatecznie zrealizowane zostało w okresie od 07.05.2018 r. do 25.07.2018 r. W ww. okresie zrealizowano wszystkie z zaplanowanych w ramach niniejszego zadania zajęcia na basenie, a poprzez to okres realizacji zadania uległ skróceniu.

W ramach zadania przeprowadzono 17 godz. zajęć (ze średnią częstotliwością 1 raz w tygodniu). Beneficjentami zadania byli podopieczni Fundacji – uczestnicy WTZ MADA. Zajęcia odbywały się przy udziale opiekuna/ terapeuty.

Miejscem realizacji zadania było Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio w Stróżach prowadzone przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, w ramach krytej pływalni dysponującej odpowiednim zapleczem rzeczowym (sportowo-technicznym) i kadrowym, pozwalającym na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zadania. 

Środowisko wodne dzięki swoim właściwościom (odciążanie, rozluźnienie, zmniejszenie tarcia, opór) ma wszechstronne zastosowanie. Ćwiczenia w wodzie stanowią doskonałe uzupełnienie zajęć sportowych, choć w niektórych przypadkach mogą być także jedyną możliwą formą aktywności fizycznej.

Ćwiczenia w wodzie pomagają w zwiększeniu aktywności ruchowej, a tym samym w życiu codziennym. Wykorzystując środowisko wodne można korygować postawę ciała, co skutkuje poprawią ogólnej sprawności fizycznej. W basenie uzyskuje się prawidłową siłę mięśni oraz ich napięcie. Pływanie poprawia ogólną wydolność organizmu poprzez regulację parametrów krążeniowo-oddechowych. Woda pozwala doskonalić koordynację ruchową i reakcje równowagi w bezpieczny sposób tzn. bez narażania na konsekwencje upadku. Ćwiczenia w wodzie działają relaksacyjnie i usprawniają psychoruchowo. Woda daje poczucie bezpieczeństwa przed stłuczeniami czy uderzeniami, dzięki czemu łatwiej jest zapomnieć o ograniczeniach funkcjonalnych, a także bólu. W takiej sytuacji efekty terapeutyczne osiągane są niejako „przy okazji”.

Zajęcia na basenie stanowią ten rodzaj aktywności fizycznej, który wpływa na ogólną sprawność ruchową osób z autyzmem/ niepełnosprawnych – ma działanie stymulujące i poprawiające ich kondycję fizyczną. Zajęcia na basenie są także bardzo dobrą formą rehabilitacji i wypoczynku, ich uczestnicy nie tylko  uczą się pływania, ale także współpracy poprzez udział w poszczególnych zabawach czy grach.

Ponadto w ramach zajęć na basenie ich uczestnicy mieli możliwość skorzystania z masażu wodnego, który działa bardzo wyciszająco, łagodzi napięcia mięśniowe i psychiczne, obniża poziom stresu i agresji. Masaż wodny stanowi także dla osób bojących się wody element oswajania się z wodą, a tym samym przejścia na basen.

Zajęcia na basenie stanowiły także ważny element przygotowań do zawodów pływackich, w których nasi podopieczni biorą czynny udział.