Wycieczka edukacyjno-terapeutyczna do Krakowa dla dzieci i młodzieży z ASD/ niepełnosprawnych

Nazwa zadania: Wycieczka edukacyjno-terapeutyczna do Krakowa dla dzieci i młodzieży z ASD/ niepełnosprawnych

Termin realizacji: 05.03.2024 – 31.10.2024

Adresaci zadania: mieszkańcy Miasta Nowego Sącza – dzieci i młodzież w spektrum autyzmu/ z niepełnosprawnościami (min. 7 os./ beneficjentów bezpośrednich), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z oddziałów specjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Sączu oraz ich rodzice (min. 7 os., opieka 1×1) 

Odpłatność: udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza 

Głównym celem realizacji zadania jest organizacja 1-dniowej wycieczki edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci/ młodzieży z ASD/ niepełnosprawnych (min. 7 os.) z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z opieką, a poprzez to zwiększenie oddziaływań prozdrowotnych, aktywizujących i integrujących społecznie osoby z niepełnosprawnościami, będących wsparciem dla ich czynnego uczestnictwa w działaniach profilaktycznych.

Realizacja zadania stanowi wyjście naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, związanym ze zwiększeniem dostępu do różnych form aktywnego spędzania czasu i integracji społecznej. Stanowi okazję do przełamywania barier i ograniczeń związanych z niepełnosprawnością oraz trudności w funkcjonowaniu społecznym. Przy właściwym wsparciu osoba z autyzmem/ niepełnosprawna staje się „najlepszą wersją siebie”, co pozwala na jej lepsze funkcjonowanie samej ze sobą oraz społecznie. Nie bez znaczenia pozostaje również grupowy charakter wyjazdu, który sprzyja integracji uczestników wycieczki i dzieleniu się doświadczeniami, a także nabywaniu nowych poprzez udział w wyjeździe nauczycieli/ terapeutów, których wiedza i doświadczenie zawodowe w znacznym stopniu sprzyjać będzie funkcjonowaniu grupy.

Przedmiotem zadania jest 1- dniowa, grupowa wycieczka organizowana z myślą o dzieciach/ młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)/ niepełnosprawnych (min. 7 os.) z terenu Miasta Nowego Sącza, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z oddziałów specjalnych Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Sączu. W wycieczce udział wezmą również rodzice/ opiekunowie (min. 7 os., opieka 1×1). Łącznie grupa wyjazdowa liczyć będzie min. 14 osób. Będzie to wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, mający na celu umożliwienie udziału w wycieczce o charakterze prozdrowotnym grupie dzieci i młodzieży z autyzmem/ niepełnosprawnym, a poprzez to zwiększenie dostępu do różnorodnych form aktywnego spędzania czasu i integracji społecznej dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta. Doświadczenia zrealizowanych dotychczas wyjazdów utwierdzają nas w przekonaniu o konieczności podejmowania tego typu przedsięwzięć, które nie tylko mają wpływ na zwiększenie wiedzy o otaczającym świecie, ale są także doskonałą okazją do kształtowania i rozwijania pozytywnych postaw/ umiejętności społecznych i poprawy jakości życia osób z autyzmem/ niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Miejscem docelowym i główną atrakcją wyjazdu będzie Ogród Doświadczeń w Krakowie i udział w warsztatach edukacyjnych tj. np. mroźne eksperymenty, a następnie przejazd do centrum i wizyta w Żywym Muzeum Obwarzanka. 

Zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń polega na samodzielnym eksperymentowaniu przy ponad 100 modelach edukacyjnych rozmieszczonych w różnych strefach tematycznych. W każdej strefie znajduje się instruktor, który służy pomocą i radą podczas eksperymentów. W ramach zadania planowane jest skorzystanie z warsztatów edukacyjnych tj. np. mroźne eksperymenty.

Z kolei wizyta w Żywym Muzeum Obwarzanka to przede wszystkim warsztaty, podczas których poza częścią teoretyczną, odbywa się część praktyczna, w ramach której każdy z uczestników robi własnego obwarzanka – zgodnie z misją tego unikatowego miejsca na mapie Krakowa tj. interaktywnego przedstawienia historii i tradycji wypieku obwarzanka.

Program wycieczki:

  • wyjazd w godzinach porannych,
  • przyjazd do Krakowa, wizyta w Ogrodzie Doświadczeń i udział w warsztatach,
  • przejazd do centrum, wizyta w Żywym Muzeum Obwarzanka i udział w warsztatach,
  • czas wolny,
  • powrót w godzinach popołudniowych.

Wycieczka poprzez swoje walory edukacyjno-terapeutyczne, a poprzez to prozdrowotne będzie miała za zadanie przede wszystkim dostarczenie jej uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń, poszerzanie ich wiedzy o otaczającym świecie, a także nabywanie i rozwijanie własnych kompetencji.

 

Wycieczka do Krakowa (Ogród Doświadczeń, Żywe Muzeum Obwarzanka), 14.05.2024 r. – galeria zdjęć [udostęnionych przez jednego z uczestników wycieczki – dziękujęmy Pani Emmo :-)]: