Wycieczka do Krynicy-Zdroju – Wieża widokowa i spacer w koronach drzew

Nazwa zadania: Wycieczka do Krynicy-Zdroju – Wieża widokowa i spacer w koronach drzew

Termin realizacji: 01.06.2020 – 31.12.2020

Adresaci zadania: dzieci/ osoby niepełnosprawne (min. 14 osób), ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) z terenu Miasta Nowego Sącza (mieszkańcy Nowego Sącza, a także dzieci/ uczniowie z sądeckich przedszkoli/ szkół) oraz ich rodzice/opiekunowie, a także terapeuci/ wychowawcy. Łącznie grupa licząca 36 osób.

Odpłatność: BRAK (udział w projekcie jest bezpłatny)

Źródło dofinansowania:  Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji przyznanej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza – dotacja w wysokości 3000,00 zł

Głównym celem realizacji zadania pn. „Wycieczka do Krynicy-Zdroju – Wieża widokowa i spacer w koronach drzew” jest organizacja 1-dniowej wycieczki do Krynicy-Zdroju dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ niepełnosprawnych (min. 14 os.) z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z rodzicami i kadrą terapeutyczną, a poprzez to zwiększenie oddziaływań prozdrowotnych, aktywizujących i integrujących społecznie osoby z niepełnosprawnościami, będących wsparciem dla ich czynnego uczestnictwa w działaniach profilaktycznych.

Miejscem docelowym i główną atrakcją wyjazdu będzie uzdrowiskowa miejscowość Krynica-Zdrój i przede wszystkim jej najnowsza atrakcja Wieża widokowa oraz ścieżka w koronach drzew, która niewątpliwie spotęguje doznania związane z podziwianiem walorów krajobrazowych okolicy. Na trasie uczestnicy wycieczki będą mogli również bliżej poznać okoliczną przyrodę oraz historię regionu, dzięki specjalnym instalacjom edukacyjnym oraz osobie przewodnika.

Program wycieczki przewiduje:

  • wyjazd ok. godz. 9:00
  • zwiedzanie: Wieża widokowa, ścieżka w koronach drzew,  w tym wyjazd i zjazd kolejką,
  • spacer po Krynicy -Zdroju (tzw. czas wolny)
  • powrót ok. godz. 15:00.

Organizowana przez nas wycieczka stanowi uzupełnienie dla podejmowanych przez naszą Fundację działań związanych ze wsparciem osób z autyzmem/ niepełnosprawnych i ich rodzin, a także wzbogacenie oferty Miasta Nowego Sącza w zakresie wsparcia osób z autyzmem/ niepełnosprawnych oraz ich rodzin, przyczyniającego się do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta.

Z uwagi na uwarunkowania wynikające ze stanu epidemii koronawirusa SARS-COV-2  realizacja zadania – jego zakres i sposób przeprowadzenia jest na bieżąco monitorowany i dostosowywany do aktualnych warunków/możliwości przeprowadzenia grupowego wyjazdu.

Realizacja zadania została maksymalnie wydłużona w czasie tj. na okres od 01.06.2020 do 31.12.2020 r., a także przewidziano możliwość podzielenia wyjazdu na dwie tury (mniejsze grupy wyjazdowe), co mamy nadzieję pozwoli na skuteczne i przede wszystkim bezpieczne przeprowadzenie zadania.

Ostatecznie wycieczka odbyła się w dwóch terminach 06 i 08 lipca 2020 r. – „Było SUPER!”.

Galeria zdjęć: