Wycieczka do Krynicy-Zdroju (Wieża widokowa i spacer w koronach drzew)

24 czerwca 2021 r. dzięki wsparciu finansowemu środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego zorganizowaliśmy wycieczkę do Krynicy-Zdroju, której miejscem docelowym była najnowsza atrakcja uzdrowiska tj. Wieża widokowa wraz ze ścieżką edukacyjno-przyrodniczą w koronach drzew. W wycieczce udział wzięło 47 osób, w tym dzieci, ich rodzice oraz terapeuci. Dodatkowo w ramach wyjazdu zapewniony został czas wolny, na realizację którego grupa wybrała Muszynę – miejscowość uzdrowiskową z takimi atrakcjami jak np. ogrody sensoryczne, magiczny ogród-stawy rekreacyjne, ogrody biblijne.

Plan wycieczki:
/ wyjazd z Nowego Sącza ok. godz. 9:00;
/ zwiedzanie: Krynica-Zdrój – Wieża widokowa, ścieżka w koronach drzew, w tym wyjazd kolejką krzesełkową, zjazd kolejką lub zejście pieszo;
/ Muszyna – czas wolny;
/ powrót około godziny 15:00.

Przy organizacji wycieczki skorzystaliśmy z usług organizatora wycieczek, co pozwoliło na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie grupowego wyjazdu (usługa turystyczna obejmująca: transport, parkingi, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, opieka przewodnika).

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza (uczestnicy wycieczki – mieszkańcy m. Nowego Sącza) oraz Powiatu Nowosądeckiego (uczestnicy wycieczki -mieszkańcy Powiatu).