Wycieczka do Krynicy Zdroju – dofinansowanie Miasta Nowego Sącza ze środków PFRON

Nazwa zadania: Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Przedsięwzięcie: Wycieczka do Krynicy Zdroju
Termin realizacji: 01.07.2020 – 14.07.2020
Grupa docelowe: osoby niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem – mieszkańcy Miasta Nowego Sącza
Odpłatność: brak

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu ze środków PFRON będących w dyspozycji  Miasta Nowego Sącza – dofinansowanie na kwotę 802,00 zł (60% wartości realizowanego zadania)

       

 

Wycieczka do Krynicy Zdroju stanowi przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dofinansowanego przez Miasto Nowy Sącz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

Wycieczka obejmująca ww. dofinansowanie przeprowadzona została w dniu 06 lipca 2020 r. Jej uczestnikami w ramach tego zadania była grupa 19 osób, w tym 6- ro dzieci z autyzmem/ niepełnosprawnych, ich rodzice (6 os.) oraz rodzeństwo (4 os.), a także 3 terapeutów.

Miejscem docelowym tego wyjazdu była Krynica-Zdrój i jej najnowsza atrakcja, jedyna tego typu w Polsce – Wieża widokowa wraz ze ścieżką edukacyjno-przyrodniczą w koronach drzew.

Wycieczka z całą pewnością dostarczyła jej uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń – szczególnie dzieciom możliwości aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, nabycia nowych doświadczeń i kontaktu z naturą. Należy podkreślić, iż przy organizacji wycieczki korzystaliśmy z usług organizatora wycieczek, co pozwoliło na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie grupowego wyjazdu i optymalizację wydatków (autokar, bilety wstępu, ubezpieczenie, opieka przewodnika). Ten aspekt organizacyjny wycieczki z uwagi na wprowadzone ograniczenia mające zapobiegać nierozprzestrzenianiu się koronawirusa stanowił ważny element wsparcia realizowanego zadania.

Z relacji rodziców oraz terapeutów miło nam stwierdzić, iż wycieczka i jej formuła spełniły pokładane w niej oczekiwania uczestników wyjazdu. Dzieci mogły doświadczyć nowej przygody, a jednocześnie wraz z rodzicami utrwalić i wzmocnić relacje rodzinne.