ZIELONA SZKOŁA NAD MORZEM – integracyjny wyjazd z udziałem dzieci i młodzieży z autyzmem

Wyjazd na ZIELONĄ SZKOŁĘ NAD MORZEM to integracyjny wyjazd grupy dzieci z autyzmem wraz z rodzinami i terapeutami w okresie od 8 czerwca 2014 r. do 15 czerwca 2014 r.

Wycieczka realizowana jest częściowo również przy naszym udziale poprzez dofinansowanie do kosztów wyjazdu dla 6 naszych podopiecznych z Zespołu Szkół w Chełmcu, które współfinansowane są ze środków dotacji otrzymanej od Gminy Chełmiec.

Organizatorem wyjazdu jest Pan Piotr Pawlikowski licencjonowany przewodnik mający wieloletnie doświadczenie w realizacji Zielonych Szkół dla dzieci.

Wyjazd w nowe nieznane środowisko będzie – szczególnie dla dzieci – ciekawym doświadczeniem również w wymiarze terapeutycznym, bowiem stworzy warunki do pokonywania barier wynikających z ich niepełnosprawności:

  • będą miały możliwość nabycia, utrwalenia umiejętności z zakresu samoobsługi, samodzielności
  • wyjazd w nowe miejsce w przyjaznej atmosferze i ze znaną sobie grupą osób stworzy warunki do rozwinięcia przez osoby z autyzmem umiejętności w zakresie komunikacji
  • pobyt nad morzem stworzy możliwość wielozmysłowego poznania nowego środowiska a oddziaływanie takich bodźców jak m. in. szum fal, ruch wody, piasek przyczyni się do regulowania procesów integracji sensorycznej, co dla osób z autyzmem stanowi poważny problem

Miejscem docelowym wyjazdu jest popularna nadmorska miejscowość Krynica Morska, a podczas pobytu przewidujemy realizację ciekawego programu rekreacyjno-turystycznego, dzięki któremu dzieci i młodzież będą mogły w sposób atrakcyjny i przede wszystkim aktywny spędzać czas wolny.

Program rekreacyjno-turystyczny wyjazdu na Zieloną Szkołę obejmuje:

  • wycieczka objazdowa wokół Zalewu Wiślanego: Frombork – muzeum Kopernika, wieża, katedra, dzwonnica, planetarium, starówka,
  • rejs statkiem,
  • muzeum bursztynu w Stegnie,
  • pobyt na plaży,
  • ogniska, dyskoteki, gry i zabawy, plac zabaw, boisko sportowe.

Projekt pn. „ZIELONA SZKOŁA NAD MORZEM – integracyjny wyjazd z udziałem dzieci i młodzieży z autyzmem” współfinansowany ze środków dotacji otrzymanej od Gminy Chełmiec.