Zajęcia sportowe – trening z jazdy konnej /2015 r./

Nazwa projektu: Zajęcia sportowe – trening z jazdy konnej

Okres realizacji: 20.04 – 30.11.2015 r.

Grupa docelowe: 13-ro dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem

Odpłatność: brak (zajęcia realizowane dla beneficjentów nieodpłatnie)

Źródło dofinansowania: środki PFRON będące w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego

logo PFRON      herb_wariant3

Zajęcia sportowe – trening z jazdy konnej to projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego – dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Zajęcia z jazdy konnej realizowane są we współpracy z  Ośrodkiem Hipoterapii i Jeździectwa TARA w Kamionce Wielkiej. W trakcie zajęć odbywa się trening umiejętności jeździeckich połączony z rozwojem psychoruchowym uczestników zajęć.  Z uwagi na charakter zajęć i ich jednoczesne oddziaływanie w wymiarze ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym, stanowią one unikatową formę wielokierunkowego usprawnienia.

Podczas jazdy konnej pracują nie tylko mięśnie ud czy łydek, ale również i górne partie mięśni. Dodatkowo jazda konna doskonale rozluźnia i rozciąga mięśnie, co pozytywnie wpływa na sylwetkę ciała. Łagodne, kołyszące ruchy, jakie wykonuje koń w stępie rozluźniają mięśnie i jednocześnie wymuszają poprawną postawę. Podczas jazdy mięśnie ulegają rozluźnieniu, rozciągnięciu oraz wzmocnieniu, co stymuluje i ćwiczy mięśnie do utrzymania prawidłowego ustawienia. Obcowanie z końmi ma także korzystny wpływ na psychikę człowieka i przyczynia się do jego rozwoju w wymiarze emocjonalnym oraz społecznym, co szczególnie w przypadku osób z autyzmem stanowi bardzo ważny element wsparcia.

W tym roku przyznane dofinansowanie pozwala na realizację ok. 33 godz. zajęć.