Zajęcia sportowe – jazda konna /2018/

Nazwa projektu: Zajęcia sportowe – jazda konna

Okres realizacji: 16.04 – 31.10.2018 r.

Grupa docelowe: 16 osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież, dorośli)

Odpłatność: brak (zajęcia realizowane dla beneficjentów nieodpłatnie)

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego – dotacja w wysokości 1980,00 zł

Zajęcia sportowe – jazda konna to projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego w ramach dofinansowania zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

Zajęcia z jazdy konnej realizowane są we współpracy z  Ośrodkiem Hipoterapii i Jeździectwa TARA w Kamionce Wielkiej, który posiada odpowiednie zasoby w zakresie realizacji zajęć dla naszych podopiecznych (osoby z autyzmem/ niepełnosprawne – dzieci, młodzież, dorośli). W trakcie zajęć odbywa się nauka i trening umiejętności jeździeckich połączony z rozwojem psychoruchowym uczestników zajęć.  Z uwagi na charakter zajęć i ich jednoczesne oddziaływanie w wymiarze ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym, stanowią one unikatową formę wielokierunkowego usprawnienia niezależnie od wieku.

Podczas jazdy konnej aktywizowane jest niemal całe ciało – pracują nie tylko mięśnie ud czy łydek, ale również i górne partie mięśni. Dodatkowo jazda konna doskonale rozluźnia i rozciąga mięśnie, co pozytywnie wpływa na sylwetkę ciała. Łagodne, kołyszące ruchy, jakie wykonuje koń w stępie rozluźniają mięśnie i jednocześnie wymuszają poprawną postawę. Podczas jazdy mięśnie ulegają rozluźnieniu, rozciągnięciu oraz wzmocnieniu, co stymuluje i ćwiczy mięśnie do utrzymania prawidłowego ustawienia. Obcowanie z końmi ma także korzystny wpływ na psychikę człowieka i przyczynia się do jego rozwoju w wymiarze emocjonalnym oraz społecznym, co szczególnie w przypadku osób z autyzmem stanowi bardzo ważny element wsparcia.

Przyznane na ten rok dofinansowanie pozwala na realizację ok. 40 godz. zajęć, w których weźmie udział 16 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego.