Zajęcia na ściance wspinaczkowej – edycja 2015

Nazwa projektu: Zajęcia na ściance wspinaczkowej

Okres realizacji: 20.04 – 30.11.2015 r.

Grupa docelowe: 14 osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież, dorośli), ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem

Odpłatność: brak (zajęcia realizowane dla beneficjentów nieodpłatnie)

Źródło dofinansowania: środki PFRON będące w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego

logo PFRON       herb_wariant3

Zajęcia na ściance wspinaczkowej to projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego – dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Tegoroczna edycja umożliwia realizację zajęć od 20 kwietnia i dedykowana jest osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem (w tym dzieci, młodzież, dorośli) w ramach wsparcia ich aktywności fizycznej oraz usprawnienia ruchowego.

Zajęcia na ściance wspinaczkowej przyczyniają się do usprawnienia motoryki ciała, ćwiczą także celowość ruchową i rozwijają umiejętności doboru prawidłowych ruchów wspinaczkowych. Pokonywanie trasy wspinaczkowej pozwala na poprawę sprawności fizycznej, a także przyczynia się do korygowania wad postawy. Ponadto  zajęcia te poprzez ćwiczenia izometryczne doskonale wpływają na zamianę tkanki tłuszczowej na masę mięśniową (szczególnie ważne u osób z nadwagą), a u osób ze słabo rozwiniętymi mięśniami pomagają te mięśnie wzmocnić.

Pokonywanie trasy wspinaczkowej wpływa na sprawność fizyczną i wyrabia siłę, a także mobilizuje do intensywnego myślenia (mądry ruch) ucząc także sprytu i radzenia sobie w trudnych sytuacjach (dokonywania wyborów). Zajęci na ściance wspinaczkowej uczą pokonywania strachu, wyzwalają często tłumione emocje – przez co rozładowują agresję, a także uczą dyscypliny oraz zachowań związanych z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością za druga osobę.

Zajęcia na ściance wspinaczkowej stanową również efektywny trening przygotowawczy do turniejów wspinaczkowych, w których nasi podopieczni biorą aktywny udział. W tym roku przyznane dofinansowanie pozwala na realizację ok. 10 godz. zajęć.