Zajęcia na basenie – nauka i trening pływacki

Zajęcia na basenie – nauka i trening pływacki realizowane są przez naszą Fundację ponownie od połowy maja 2014 r. jako forma zajęć sportowych, ale i terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Środowisko wodne dzięki swoim właściwościom (odciążanie, rozluźnienie, zmniejszenie tarcia, opór) ma bowiem wszechstronne zastosowanie.

Ćwiczenia w wodzie stanowią doskonałe uzupełnienie podstawowej terapii osób niepełnosprawnych, choć w niektórych przypadkach mogą być także jedyną możliwą formą aktywności fizycznej. Obecnie z zajęć tych korzysta kilkunastoosobowa grupa dzieci i młodzieży, składająca się w przeważającej większości z osób z autyzmem.

Część zajęć realizowana jest przy udziale wykwalifikowanego instruktora pływania, dzięki czemu dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach zyska fachowy instruktarz w zakresie nauki pływania. Pływanie, a także masaż wodny wpływają na ogólna kondycję, poprawiają sprawność ruchową, a także po prostu stanowią ciekawą i lubianą formę rekreacji i wypoczynku.

Ćwiczenia w wodzie pomagają w zwiększeniu aktywności ruchowej, a tym samym w życiu codziennym. Wykorzystując środowisko wodne można korygować postawę ciała. Skutkuje to poprawią ogólnej sprawności fizycznej. W basenie uzyskuje się prawidłową siłę mięśni oraz ich napięcie, a także poprawia ogólną wydolność organizmu poprzez poprawę parametrów krążeniowo-oddechowych. Woda pozwala doskonalić koordynację ruchową i reakcje równowagi w bezpieczny sposób tzn. bez narażania na konsekwencje upadku. Pływalnia to często jedyne miejsce, gdzie osoby z ograniczeniami ruchowymi są w stanie samodzielnie poruszać się lub rozwijać ruchowo. Ćwiczenia w wodzie działają relaksacyjnie i usprawniają psychoruchowo.
Dzięki temu, że woda daje poczucie bezpieczeństwa przed stłuczeniami czy uderzeniami, łatwiej jest w aurze radosnej zabawy zapomnieć o ograniczeniach funkcjonalnych, a także bólu. W takiej sytuacji efekty terapeutyczne osiągane są niejako „przy okazji”.

Zajęcia na basenie – nauka i trening pływacki realizowane są przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/ Powiatu Nowosądeckiego.

Zajęcia basenie