Wycieczka do Szczwanicy

Wycieczka do Szczawnicy przeprowadzona została w dniu 24 czerwca 2014 roku i wzięło w niej udział 17 osób  – w tym 8 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z rodzicami i nauczycielami/ terapeutami ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu.

Szczawnica wraz ze swoimi licznymi atrakcjami przyrodniczymi i infrastrukturą turystyczną była dla naszych Podopiecznych miejscem aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i doświadczeniem wycieczki krajoznawczej – turystyka i rekreacja w zakresie poznawanie lokalnych atrakcji turystycznych.

Wycieczka do Szczawnicy zrealizowana została przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza.