II Integracyjne Zawody Wspinaczkowe

II Integracyjne Zawody Wspinaczkowe stanowią kontynuację podjętej przez nas w ubiegłym roku inicjatywy przeprowadzenia turnieju w zakresie niezwykle ciekawej, ale i wymagającej dyscypliny sportowej jaką jest wspinaczka ściankowa.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza.

Zawody przeprowadzone zostaną we wtorek 21. października 2014 r.  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 34 w formie jednodniowej imprezy sportowej, której uczestnikami będą przede wszystkim osoby niepełnosprawne – rozpoczęcie turnieju zaplanowano na godz. 10:00.

Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do prezentacji przez osoby niepełnosprawne możliwości rozwoju zarówno w wymiarze sportowym, jak i społecznym. Jednocześnie stwarza możliwość większej integracji środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami poprzez kreowane okoliczności do wspólnego spędzenia czasu, zagospodarowanego w sposób atrakcyjny i w ramach zdrowej rywalizacji.

II Integracyjne Zawody Wspinaczkowe zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz Honorowym Patronatem Duszpasterza Osób Niepełnosprawnych Ks. Stanisława Olesiak.

REGULAMIN II INTEGRACYJNYCH ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH

I. Organizator:

 1. Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA.
 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej MADA w Nowym Sączu.

II. Cele:

 1. Zapewnienie młodzieży niepełnosprawnej możliwości spotkania oraz uczestnictwa i przeżywania radości we współzawodnictwie sportowym.
 2. Propagowanie formy rehabilitacji poprzez sport oraz spotkanie integracyjne.
 3. Integracja uczestników ze środowiskiem rówieśniczym oraz podniesienie własnej samooceny.

III. Termin i Miejsce:

 1. Zawody rozpoczną się w dniu 21 października 2014 r. w hali MOSiR w Nowym Sączu o godz. 10.00.
 2. Wszyscy uczestnicy zawodów winni zgłosić się w dniu otwarcia do godz. 9.30.

IV. Uczestnictwo:

 1. W zawodach mogą wziąć udział zarówno osoby niepełnosprawne, jak i zdrowe.
 2. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Z jednej placówki może wziąć udział max. 6 osób (tj. 3 drużyny).

V. Konkurencje sportowe:

A. Indywidualne:

 1. Eliminacje: Biorą udział wszyscy uczestnicy zawodów. Startują na małej ściance.
 2. Finał: 10 najlepszych wyników ze startów indywidualnych z małej ścianki wystartuje w finale na dużej ściance (13 metrów).

B. Drużynowe:

 1. Każda drużyna liczy 2 zawodników (mogą być chłopcy i dziewczęta).
 2. Klasyfikacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie startów indywidualnych, należy w zgłoszeniu wyszczególnić poszczególne pary zawodników. O wyniku drużyny decydować będzie suma punktów uzyskanych za poszczególne miejsca w konkurencji indywidualnej.

VI. Ocena wyników i nagrody:

 1. Oceny wyników dokonają instruktorzy z WTZ MADA oraz Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu.
 2. Zwycięzcy, którzy zajmą czołowe miejsce (1-3) otrzymają nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy i medale.
 3. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy za udział.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt.
 2. Organizatorzy zapewniają suchy prowiant i napoje.
 3. Listę zawodników i opiekunów biorących udział prosimy o przesłanie mailowo na adres wtzmada@poczta.fm do 7 października 2014 r.

VIII. Prosimy o zapewnienie uczestnikom stroju i obuwia sportowego.

IX. Za opiekę i bezpieczeństwo swoich podopiecznych odpowiada obsługa poszczególnych placówek.

 

Zawody wspinaczkowe edycja 2014 – rozegrane

We wtorek 21 października 2014 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu przeprowadzone zostały II Integracyjne Zawody Wspinaczkowe. Ich organizacja możliwa była dzięki dofinansowaniu Miasta Nowego Sącza ze środków PFRON. W realizację zawodów włączyło się również Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Turystyki Krajoznawczej  ZDROWIE z Nowego Sącza, które współuczestniczyło finansowo w organizacji nagród dla uczestników zawodów. Obsługa techniczna zawodów realizowana była przez instruktorów Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu, którzy jednocześnie czuwali nad bezpieczeństwem przeprowadzanych zawodów.

W zawodach udział wzięło przeszło 40 zawodników, którzy w pierwszej kolejności zmierzyli się  w rundzie eliminacyjnej na małej ścianie wspinaczkowej. Następnie 10 zawodników z najlepszymi czasami przejścia  zakwalifikowało się do II finałowego etapu. Finaliści rywalizowali na dużej ścianie wspinaczkowej – dłuższa trasa, wyższy poziom trudności.

Dodatkowo, podczas przerwy technicznej Pan Łukasz Radziechowski instruktor wspinaczki z Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu zaprezentował przejścia wspinaczkowe w profesjonalnym i bardzo efektownym wydaniu, co wzbudziło ogromne zainteresowanie i aplauz ze strony publiczności.

Wszystkim zawodnikom GRATULUJEMY STARTU W ZAWODACH.
Wspinaczka ściankowa wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania – w tym techniki wspinaczkowej, siłowego i zręcznościowego, ale także odpowiednich predyspozycji osobowych i umiejętności pokonywania barier związanych z ruchem na wysokości.

Dziękujemy również za wspaniałą atmosferę podczas zawodów, która stanowiła wyraz dobrej zabawy i potwierdzenie zdrowej rywalizacji.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.