PROJEKTY 2022 R.

Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do mieszkańców Województwa Małopolskiego)

termin realizacji: 01.07.2022– 31.12.2022
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

 

Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do rodzin z Miasta Nowego Sącza)

termin realizacji: 21.03.2022 – 30.11.2022
Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

 

Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin
(zadanie adresowane do rodzin z Powiatu Nowosądeckiego)

termin realizacji: 03.01.2022 – 30.06.2022
Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „ZDROWE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego