V Integracyjne Zawody Wspinaczkowe

Nazwa projektu: Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  • Przedsięwzięcie: V Integracyjne Zawody Wspinaczkowe

Termin realizacji: 04.05.2017 – 29.11.2017 r.

Grupa docelowe: dzieci i młodzież niepełnosprawna, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem

Odpłatność: brak

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji  Miasta Nowego Sącza

logo PFRON           

V Integracyjne Zawody Wspinaczkowe przeprowadzone zostały na ściance wspinaczkowej Boulder-Zone w Nowym Sączu (ul. Kochanowskiego 37) w dniu 24 listopada 2017 roku. Ścianka wspinaczkowa Boulder-Zone oferuje uniwersalny rodzaj wspinaczki „bouldering”, czyli wspinanie się na niewielkiej wysokości do 4-5 metrów, idąc po określonych kolorami (stopniami trudności) drogach, bez asekuracji liną. Ścianka wspinaczkowa Boulder-Zone to ponad 210 m2 bezpiecznego wspinania, przy maksymalnej wysokości 4 metrów i ponad 1700 najnowszych modeli chwytów.

Zawodnicy podzieleni byli na dwie grupy: młodsza (Przedszkola, SP kl. I-III) oraz starsza (SP kl. IV-VII i ponadpodstawowe).

Każdy zawodnik miał do pokonania 10 tras o różnym poziomie trudności.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach otrzymali nagrody rzeczowe, medale i dyplomy, laureaci pierwszych 3 miejsc dodatkowo puchary/ statuetki.

Zawody od strony obsługi technicznej poprowadzili instruktorzy z Klubu Wspinaczkowego Boulder-Zone w Nowym Sączu, którzy jednocześnie czuwali nad bezpieczeństwem przeprowadzonych zawodów.

Organizacja Integracyjnych Zawodów Wspinaczkowych – tego już cyklicznego wydarzenia możliwa była dzięki dofinansowaniu Miasta Nowego Sącza ze środków PFRON. Patronat Honorowy nad zawodami objął Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ryszard Nowak.

Organizowane przez naszą Fundację zawody wspinaczkowe stanowią wzbogacenie i poszerzenie oferty sportowej Miasta Nowego Sącza dla osób niepełnosprawnych o ciekawą dyscyplinę sportową, wymagającą solidnego przygotowania i wysokiej sprawności fizycznej. Ponadto są to zawody sportowe, które sprzyjają rozwojowi nie tylko sprawności fizycznej i zręczności, ale mają także pozytywny wpływ na kształtowanie woli walki i konsekwencji. Wydarzenie to stanowi  również doskonałą okazją do prezentacji przez osoby niepełnosprawne możliwości rozwoju zarówno w wymiarze sportowym, jak i społecznym.

Mając na uwadze doświadczenia ostatnich kilku lat, formuła zawodów rozszerzona została o konkurs plastyczny w temacie związanym ze wspinaczką. Połączenie zawodów wspinaczkowych z konkursem plastycznym umożliwiło tym samym bezpośredni udział w tym wydarzeniu również osobom z większymi ograniczeniami, czyniąc go bardziej „powszechnym”. Stąd też dodatkowo, w trakcie zawodów rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, którego motywem przewodnim było hasło „W górach jest wszystko, co kocham”. Połączenie zawodów wspinaczkowych z konkursem plastycznym umożliwiło bezpośredni udział w tym wydarzeniu również osobom z większymi ograniczeniami. Spośród nadesłanych 78 prac wybrano laureatów I-III miejsca oraz dodatkowo przyznano 5 wyróżnień.

V Integracyjne Zawody Wspinaczkowe stanowią kontynuację podjętej przez naszą Fundację w 2013 roku inicjatywy przeprowadzenia turnieju w zakresie tej ciekawej, ale i wymagającej dyscypliny sportowej jaką jest wspinaczka ściankowa. Doświadczenia tych pięciu lat utwierdzają nas w przekonaniu o dużej potrzebie organizacji tego typu wydarzeń, które dostarczają ich uczestników wiele satysfakcji, jednocześnie mobilizując do ciągłego podnoszenia własnych umiejętności (pracy nad sobą).